Beskrivelse:
FUEL, produktkendskab, Lufthavn, flybrændstof
 
Målgruppe:
Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af fuel i en lufthavn.
 
Mål:
Deltageren kan bruge sin opdaterede viden om de forskellige typer flybrændstofs egenskaber i forbindelse med håndtering og kvalitetssikring af flybrændstof. Deltageren kan ud fra gældende security regler og procedure håndtere flybrændstof på en sundheds-, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde på lufthavnens afspærrede område. Deltageren har fået opdateret sit kendskab til de forskellige indrapporteringssystemer i forbindelse med spild af flybrændstof eller hændelser. Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.
 
Varighed:
1,0 dag
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.